Vår kompetens finns på pränt

För oss på Djupdahls är det viktigt kunna visa kompetens och kunskaper inom vårt arbetsområde. Både praktiskt och objektivt. Därför kan du här se vilka utbildningar vi genomgått och de certifikat vi har. 

Alltid utbildad personal

All vår personal har rätt utbildning och behörighet för sitt arbete. Det skapar säkerhet för både oss och våra kunder. 

  • Motorsågskörkort ABCD (inklusive avancerad trädfällning, stormfällda träd och träd i spänn, ledningsarbete).
  • ESA-14 (Elsäkerhetsarbete)
  • Röjsågskörkort RA RB
  • Yrkesutbildning i sjukvård
  • Behörighet för ”Arbete på väg”, steg 1 och 2.
  • Skylift
  • Fallskydd
  • ID06
  • Ansvarsförsäkring 

Ansvar i alla verksamhetens delar 

Vi är PECF-certifierade enligt SMF nr1941. Det är en brett omfattande certifiering som innebär att vi genomgått godkända natur- och kulturmiljökurser och endast använder miljögodkända bränslen och oljor.

Dessutom ställs krav på ordnad bokföring samt relevanta och rätt prissatta försäkringar för oss och våra kunder. Löpande kontroller av certifieringen görs av SMF. 
Vi är tecknade för kollektivavtal via SLA (Skogs- och lantbruksarbetsgivarförbundet)