Många uppdrag i skog och mark

Vi utför skogsentreprenad inför nybyggnationer, restaurering av ängs- och hagmarker och hjälper dig gärna att uppnå målen för exempelvis naturvårdskrav. Självklart utför vi också sedvanlig skogsavverkning och tar hand om stormfälld skog. 

För dig som har en hästgård och  behöver avlägsna träd och buskar erbjuder vi heltäckande hjälp med nedtagning och bortforsling.

Lämna jobbet till oss

Har du slitit länge med din skogsmark och känner att du inte längre har tid eller ork att hålla efter den som du önskar? Överlämna jobbet till oss för enstaka insatser eller på återkommande basis. 

Kontakta oss så hjälper vi dig.