Ytlig eller djup stubbfräsning?

Beroende på stubbens omfattning och vad du vill använda marken till efter bortfräsningen fräser vi olika djupt. Normalt fräser vi ner stubben 20 cm under marknivå, ett fullgott djup om du vill så gräs på ytan. Ska du istället plantera ett nytt träd går vi ner 50 - 60 cm under marknivå. 

Flexibelt och prisvärt

Vi fräser bort enstaka stubbar likaväl som en hel tomt full av oönskade, kvarlämnade stubbar. Tack vare vår effektiva maskin och fräsningens fördelar gentemot uppgrävning kan vi erbjuda bra priser på vår stubbfräsning. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och vad det kostar? Kontakta oss så hjälper vi dig.