Olika sätt att fälla träd

Det finns olika sätt att ta ner ett träd. Vilket vi väljer beror på trädets storlek, placering och miljön där det står. Här förklarar vi vad de olika metoderna innebär. 

Rotfällning

Trädet fälls i sin helhet med motorsåg. Den som fäller står på marken och trädet fälls i förutbestämd riktning. 

Sektionsfällning genom klättring

Med hjälp av sele, repelleringsutrustning och riggningsutrustning fäller vi trädet sektion för sektion, med början i toppen. Denna typ av sektionsfällning sker manuellt med motorsåg där vi klättrar i trädet för att stegvis fälla trädet. 

Sektionsfällning med kranmonterad gripsåg

Även här tas trädet ner sektionsvis. Fällningen sker här via en kran där sågen är monterad för ökad åtkomlighet och räckvidd. 

Klicka här för våra kontaktuppgifter.