Företag och organisationer

Vi utför professionell stubbfräsning och trädfällning och tar ansvar hela vägen. Vi tar fullt ansvar för det arbete vi utför från det att er beställning är lagd tills dess att de sista grenarna är bortforslade. När ni anlitar oss får ni en helhetslösning till ett riktigt konkurrenskraftigt pris.

Trädfällning

Vi utför trädfällning från marken eller gör vi sektionsfällning om träd är placerade på så sätt att byggnader kan ta skada.

Arboristuppdrag/klättrande trädfällning

Oavsett hur trädet är placerat har vi kunnande och kapacitet beskära det eller helt ta bort det. Vi har klättrande trädfällare/arborister som är utbildade för dessa uppgifter.

Tomtröjning, vi utför tomtröjningar med helhetslösning.

Uppsamling och bortforsling av ris och träd sker med en Alstor som vi etablerar på platsen med personbil och släp. Detta innebär att framkomligheten för passerande trafik oftast kan fortgå som vanligt.

Stubbfräsning

Stubbfräsning är ett effektiv sätt att ta bort stubbar i parker och på allmänna platser. Vi stubbfräser snabbt och till konkurrenskraftigt pris. För oss är det självklart att vi sopar igen spåren efter oss och lämnar platsen så ren som möjligt.

Kronhöjning/kronreducering av träd

Kronhöjning innebär att vi beskär trädet så det visuellt verkar som att kronan sitter högre upp än vad den gjorde när arbetet påbörjades. Kronreducering innebär att en minskning av trädets grenverk och att trädet inte längre tar lika mycket plats.

Röjning av marker

Vi utför röjning av sly och/eller träd av marker som inte ska växa igen. Vi ordnar också med bortforsling av restprodukterna som ris, grenar och stockar.

Stormskador/Vindfällor

Stormskadade träd är ofta arbete som bör ha hög prioritet. Därför tar vi dessa arbeten som de akutarbeten som de är. Vi kan självklart också hantera vindfällor.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson
henrik@djupdahls.se
0705-669873

Från minsta stubbe till största skog