Många uppdrag i skog och mark

Vi utför skogsentreprenad inför nybyggnationer, restaurering av ängsmarker och hagmarker och hjälper dig gärna att uppnå målen för exempelvis naturvårdskrav. Självklart utför vi också sedvanlig skogsavverkning och tar hand om stormfälld skog.

För dig som har en hästgård eller betesmarker och behöver avlägsna träd och buskar erbjuder vi heltäckande hjälp med nedtagning och bortforsling.

Har du slitit länge med din skogsmark och känner att du inte längre har tid eller ork att hålla efter den som du önskar? Överlämna jobbet till oss för enstaka insatser eller på återkommande basis.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson
henrik@djupdahls.se
0705-669873

Från minsta stubbe till största skog