Olika sätt att fälla träd

Det finns olika sätt att ta ner ett träd. Vilket vi väljer beror på trädets storlek, placering och miljön där det står. Här förklarar vi vad de olika metoderna innebär.

Rotfällning

Trädet fälls i sin helhet med motorsåg. Den som fäller står på marken och trädet fälls i förutbestämd riktning.

Sektionsfällning genom klättring

Med hjälp av sele, repelleringsutrustning och riggningsutrustning klättrat vi upp i trädet och fäller det gren för gren. Denna typ av sektionsfällning sker manuellt med motorsåg av utbildad arborist.

Sektionsfällning med skylift

Trädet sågas ned sektionsvis. Fällningen sker via en skylift.

Sektionsfällning med kranmonterad gripsåg

Även här tas trädet ner sektionsvis. Fällningen sker här via en kranmonterad gripsåg.

Linn Arvidsson
Linn Arvidsson
linn@djupdahls.se
0734–334395

Från minsta stubbe till största skog