Olika sätt att fälla träd

Vi utför alla typer av trädfällning. Oavsett om du behöver hjälp med att ta ner ett träd på tomten, en stormfälld gran eller en hel liten skogsdunge utför vi jobbet med hög kompetens.

Med lång erfarenhet och rätt utrustning fäller vi dina träd på ett säkert och effektivt sätt. Även när trädfällningen sker i bebyggelse och i svårtillgänglig miljö. Självklart ordnar vi bortforslingen eller flisningen och gör vi rent och tar hand om överblivet spill efter oss.

Här nedan förklarar vi vad de olika metoderna innebär.

Rotfällning

Trädet fälls i sin helhet med motorsåg. Den som fäller står på marken och trädet fälls i förutbestämd riktning.

Sektionsfällning genom klättring

Med hjälp av sele, repelleringsutrustning och riggningsutrustning klättrat vi upp i trädet och fäller det gren för gren. Denna typ av sektionsfällning sker manuellt med motorsåg av utbildad arborist.

Sektionsfällning med skylift

Trädet sågas ned sektionsvis. Fällningen sker via en skylift.

Sektionsfällning med kranmonterad gripsåg

Även här tas trädet ner sektionsvis. Fällningen sker här via en kranmonterad gripsåg och trädet läggs direkt i en container som vi har med oss. Här samarbetar vi med Lindberga Åkeri för bästa resultat.

Linn Arvidsson
Linn Arvidsson
linn@djupdahls.se
0734–334395

Från minsta stubbe till största skog